nvista

Masaüstü Sağ Tuş Menüsü "Yeni" Öğeleri Kayıp


BİLGİ: Bildiğiniz gibi masaüstünde boş bir alana sağ tıkladığınızda açılan menüde açılabilen bir "Yeni" sekmesi vardır.Eğer burada yer alan Vistanın varsayılan öğelerinden biri kayıpsa Alttaki adımları uygulayarak geri getirebilirsiniz.

1- Yapmak istediğiniz işeme göre alttaki metinlerden birini masaüstüne bir metin belgesi açarak kopyalayıp yapıştırın. 

EĞER YENİ KLASÖR EKSİKSE; 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}]
@="CLSID_ExecuteFolder"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}\InProcServer32]
@="ExplorerFrame.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
@="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder]
@="Folder"
"EditFlags"=hex:d2,03,00,00
"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.ItemNameDisplay;System.ItemType;System.Size"
"ThumbnailCutoff"=dword:00000000
"TileInfo"="prop:System.Title;System.PropGroup.Description;System.ItemType"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore]
"MultiSelectModel"="Document"
"BrowserFlags"=dword:00000022
"ExplorerFlags"=dword:00000021

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,20,00,2f,00,73,00,65,00,70,00,61,00,72,00,61,00,74,00,65,00,2c,00,2f,  00,65,00,2c,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,  2c,00,25,00,4c,00,00,00
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open]
"MultiSelectModel"="Document"
"BrowserFlags"=dword:00000010
"ExplorerFlags"=dword:00000012

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,20,00,2f,00,73,00,65,00,70,00,61,00,72,00,61,00,74,00,65,00,2c,00,2f,  00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,00,25,00,4c,00,  00,00
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ColumnHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ColumnHandlers\{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}]
@="PDF Column Info"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu]
@="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
@="{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\DragDropHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\DragDropHandlers\{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\PropertySheetHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\PropertySheetHandlers\BriefcasePage]
@="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\PropertySheetHandlers\Offline Files]
@="{7EFA68C6-086B-43e1-A2D2-55A113531240}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,  00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı Kaydet"i seçerek "Restore_Folder .reg " olarak kaydedin.

3- "Masaüstü"nde oluşan "Restore_Folder .reg " dosyasına sağ tıklayıp"Birleştir" deyin.

4- "Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayın


KISAYOL EKSİKSE; 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk]
@="lnkfile"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-000000000046}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,  00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,  31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
@="Shortcut"
"EditFlags"=dword:00000001
"FriendlyTypeName"="@shell32.dll,-4153"
"NeverShowExt"=""
"IsShortcut"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\OpenContainingFolderMenu]
@="{37ea3a21-7493-4208-a011-7f9ea79ce9f5}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler]
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk\UserChoice]
2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı Kaydet"i seçerek "Restore_Shortcut .reg " olarak kaydedin.

3- "Masaüstü"nde oluşan "Restore_Shortcut .reg " dosyasına sağ tıklayıp"Birleştir" deyin.

4- "Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayın


BİT EŞLEM RESMİ EKSİKSE; 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp]
"Content Type"="image/bmp"
@="Paint.Picture"
"PerceivedType"="image"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithList]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithList\MSPaint.exe]
@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithProgids]
"Paint.Picture"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,  00,6d,00,73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,  2d,00,35,00,39,00,34,00,31,00,34,00,00,00
"NullFile"=""
2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı Kaydet"i seçerek "Restore_Bitmap_Image .reg " olarak kaydedin.

3- "Masaüstü"nde oluşan "Restore_Bitmap_Image .reg " dosyasına sağ tıklayıp"Birleştir" deyin.

4- "Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayınZENGİN METİN BELGESİ EKSİKSE; 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf]
@="rtffile"
"PerceivedType"="document"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\OpenWithList\WordPad.exe]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\PersistentHandler]
@="{2e2294a9-50d7-4fe7-a09f-e6492e185884}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}

2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı Kaydet"i seçerek "Restore_Rich_Text_Document .reg " olarak kaydedin.

3- "Masaüstü"nde oluşan "Restore_Rich_Text_Document .reg " dosyasına sağ tıklayıp"Birleştir" deyin.

4- "Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayınMETİN BELGESİ EKSİKSE; 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.TXT]
@="txtfile"
"Content Type"="text/plain"
"PerceivedType"="text"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.TXT\PersistentHandler]
@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.TXT\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,  00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,  2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile]
"EditFlags"=dword:00010000
@="Text Document"
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,  00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,  32,00,5c,00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,  00,2c,00,2d,00,34,00,36,00,39,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,6d,00,  61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,  00,30,00,32,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,  54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,  00

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,  54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,  00,25,00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\printto\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,6f,00,  74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,70,00,74,  00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,22,00,25,00,32,00,22,00,20,00,22,00,  25,00,33,00,22,00,20,00,22,00,25,00,34,00,22,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\ShellEx\{8895b1c6-b41f-4c1c-a562-0d564250836f}]
@="{1531d583-8375-4d3f-b5fb-d23bbd169f22}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.TXT\UserChoice]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}]
@="Plain Text persistent handler"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}\PersistentAddinsRegistered]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]
@="{c1243ca0-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c1243ca0-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}]
@="Plain Text filter"
"LocalizedString"="@query.dll,-511"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c1243ca0-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}\InprocServer32]
@=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,71,00,75,00,  65,00,72,00,79,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1531d583-8375-4d3f-b5fb-d23bbd169f22}]
@="Windows TXT Previewer"
"DisplayName"="@shell32.dll,-38242"
"Icon"="notepad.exe,2"
"AppID"="{6d2b5079-2f0b-48dd-ab7f-97cec514d30b}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1531d583-8375-4d3f-b5fb-d23bbd169f22}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı Kaydet"i seçerek "Restore_Text_Document .reg " olarak kaydedin.

3- "Masaüstü"nde oluşan "Restore_Text_Document .reg " dosyasına sağ tıklayıp"Birleştir" deyin.

4- "Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayın.


EVRAK ÇANTASI EKSİKSE;


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Briefcase]
@="Briefcase"
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,  00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,  32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,  00,2c,00,2d,00,32,00,32,00,39,00,37,00,38,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Briefcase\CLSID]
@="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Briefcase\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,79,00,  6e,00,63,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,30,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Briefcase\ShellNew]
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,  00,79,00,6e,00,63,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,30,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,  00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,  2d,00,36,00,34,00,39,00,33,00,00,00
"Directory"=""
"Handler"="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Briefcase\ShellNew\Config]
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""2- "Metin Belgesi"nde "Dosya" menüsünden "Farklı kaydet" i seçerek "Restore_Briefcase.reg" olarak kaydedin.


3-Masaüstünde oluşan "Restore_Briefcase.reg" dosyasına sağ tıklayıp "Birleştir" deyin.


4-"Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayın.Okumaya devam...

Sorunlar 3436170839424813468

Yorumlar

Arşiv

Twitter

item