nvista

Windows Vista ile Sıkıştırılmış Dosyaları Açmak


Vista normalde Zipli dosyaları açabilir.Fakat bir üçüncü parti program yükleyip kaldırdığınızda (WinZip, WinRar vs.) bu kabiliyetini kaybeder. Eğer dilerseniz bu özelliği tekrar çalışır duruma getirebilirsiniz.


İPUCU: 
Eğer bu işlemi yaptıktan sonra hala zipli dosyaları Vista ile açamıyorsanız sıkıştırılmış klasörleri açmayı aktif hale getirmelisiniz.

Vista'da zipli klasörleri açmayı aktifleştirmek

1-Alttaki metni "Masaüstü"ne bir "Metin Belgesi" açarak kopyalayıp yapıştırın. 


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip]
"PerceivedType"="compressed"
"Content Type"="application/x-zip-compressed"
@="CompressedFolder"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.zip\UserChoice]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,  00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,  2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\OpenWithProgids]
"CompressedFolder"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder]
@="Compressed (zipped) Folder"
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,  00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,  32,00,5c,00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,  00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,35,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\CLSID]
@="{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,7a,00,69,00,  70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\Open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\Open\Command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,20,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,  00,25,00,4c,00,00,00
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\ContextMenuHandlers\{b8cdcb65-b1bf-4b42-9428-1dfdb7ee92af}]
@="Compressed (zipped) Folder Menu"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\DropHandler]
@="{ed9d80b9-d157-457b-9192-0e7280313bf0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\StorageHandler]
@="{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}]
@="Cabinet File"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\CLSID]
@="{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\DefaultIcon]
@="cabview.dll,0"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Implemented Categories]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Implemented Categories\{00021490-0000-0000-C000-000000000046}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\InProcServer32]
@="cabview.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell]
@="none"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\find]
"SuppressionPolicy"=dword:00000080

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\find\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\Open]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\Shell\Open\Command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,  65,00,20,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,  00,25,00,4c,00,00,00
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:680001a0

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}]
@="CLSID_ExecuteFolder"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}\InProcServer32]
@="ExplorerFrame.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}]
@="CompressedFolder"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,7a,00,69,00,  70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\Implemented Categories]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\Implemented Categories\{00021490-0000-0000-C000-000000000046}]
@=hex(0):

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,7a,00,69,00,  70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\ProgID]
@="CompressedFolder"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:200001a0
"UseDropHandler"=""2- "Dosya" menüsünden "Farklı kaydet"i seçerek "zipfix_vista.reg"   olarak kaydedin.

3- Masaüstünde oluşan "
zipfix_vista.reg"   dosyasına sağ tıklayıp "Birleştir" deyin.

4- "
Devam" , "Evet" ve "Tamam" deyip işlemi tamamlayın.

5- Artık "
.reg" dosyasını silebilirsiniz.

Okumaya devam...

Sistem Aracları 1343440560231669884

Yorumlar

Arşiv

Twitter

item