nvista

Windows Vista'da Yeniden Başlama Zamanını Ölçme

"Daha hızlı,daha atak ve daha uyumlu bir Vista" makalemdeki adımları uygulamadan önce ve sonra sisteminizin yeniden başlama  zamanını ölçmeniz yaptığınız değişikliklerin etkisini görebilmek adına iyi bir yoldur. Bunun için ise program kurmanıza gerek yok. Doğru ölçümler almak için değişiklik yapmadan önce siteminizin yeniden başlama süresini ölçün.Temiz bir ölçüm için Bilgisayarı başlatıp hiçbir işlem yapmadan tekrar başlatın ve çıkan sonucu not edin. Daha sonra yaptığınız değişikliklerin sisteminizde bir hız artışına yol açıp açmadığını kontrol etmek için yine temiz bir bilgisayarla süreyi ölçün. Çünkü uzun bir çalışmadan sonra bilgisayarın kapanış hızı programlara göre değişecektir.Bu da tamamen tesadüfi ölçümler yapamanız demektir ve doğru ölçümler yapmanızı engeller. Şimdi ölçüm aracımızı yapalım;


1- Masaüstüne yeni bir "Metin Belgesi" açın ve aşağıda ki kodları kopyalayıp yapıştırın.


Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Lütfen bütün açık uygulamaları kapatın ve TAMAM deyin."
KeyA = "HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "Yeniden başlama zamanını ölç"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result = wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c Shutdown -r -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "Bilgisayarınızın yeniden baslatılması " & TimeDiff & " saniye surdu", VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit
2- "Metin Belgesi"nde ki dosya kısmına tıklayıp "Farklı Kaydet" yoluyla "Yeniden Başlat.vbs" adıyla metni masaüstüne kaydedin. "Yeniden Başlat" kısmına istediğiniz herhangi bir adı verebilirsiniz fakat sonu ".vbs" ile bitmeli. Şimdi masaüstünüzde "Yeniden Başlat" adında bir dosya belirecek.

3- Bu dosyaya çift tıklayın çıkan dialog kutusuna "Tamam" demeden önce bütün açık programlarınızı kapatın -aksi takdirde süre uzayacaktır-  ve "Tamam" deyin.
Artık bilgisayarınız tekrar başlatılacak ve açıldığında süre size bu şekilde gösterilecektir.NOTLAR:
  • Bu script kayıt defterine iki anahtar ekleyerek çalışıyor fakat işi bittiğinde bu anahtarları otomatik olarak siliyor.Yani pc de herhangi bir artık bırakmıyor bu yüzden içiniz rahat olabilir
  • Xp dede çalışıyor,
Okumaya devam...

Optimizasyon 2244612088485484178

Yorumlar

Twitter

item