nvista

Gelişmiş Önyükleme Seçeneklerini açma-anlama


BİLGİGelişmiş Önyükleme Seçenekleri menüsü, Windows'u gelişmiş sorun giderme modlarında başlatmanızı sağlar. Bilgisayarınızı açıp Windows başlamadan önce F8 tuşuna basarak menüye erişebilirsiniz.Altta bunların açıklamalarını bulabilirsiniz.

 
1-Bilgisayar açılışında devamlı "F8"e basın.
 
2- Karşınıza "Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri"  menüsü çıkacak.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Bilgisayarınızı onarmaBaşlatma ile ilgili sorunları gidermek, tanılama uygulamalarını çalıştırmak veya sisteminizi geri yüklemek için kullanabileceğiniz sistem kurtarma araçlarının listesini görüntüler. Bu seçenek ancak ilgili araçlar bilgisayarınızın sabit diskine yüklenmişse kullanılabilir. Bir Windows yükleme diskiniz varsa, o diskte sistem kurtarma araçları vardır.
 

 
 • Güvenli modWindows'u yalnızca gerekli temel özelliklerin çalıştırıldığı sınırlı bir durumda başlatır.


 


 • Ağ ile güvenli mod : Windows'u güvenli modda başlatır ve Internet'e veya ağınızdaki diğer bilgisayarlara erişmek için gereken ağ sürücülerini ve hizmetleri içerir.

 


 • Komut istemiyle güvenli modWindows'u, olağan Windows arabirimi yerine komut istemi penceresi ile güvenli modda başlatır. Bu seçenek, yöneticiler ve gelişmiş kullanıcılar için tasarlanmıştır.

 
 • Önyükleme günlüğünü etkinleştirmeBaşlangıç sırasında yüklenen ve gelişmiş sorun giderme seçenekleri için yararlanılabilecek tüm sürücüleri listeleyen ntbtlog.txt dosyasını oluşturur.
 • Düşük çözünürlüklü görüntüyü etkinleştirme (640x480)Windows'u, geçerli video sürücünüzü ve düşük çözünürlük ve yenileme hızı ayarlarını kullanarak başlatır. Ekran ayarlarınızı sıfırlamak için bu modu kullanabilirsiniz.
 • Bilinen son iyi yapılandırma(Gelişmiş) : Windows'u, en son başarılıkayıt defteri ve sürücü yapılandırması ile başlatır.
 • Dizin hizmetleri geri yükleme modu : Dizin hizmetinin geri yüklenebilmesi için, Windows'u "Active directoryçalıştıran etki alanı denetleyicisi ile başlatır.Bu seçenek gelişmiş kullanıcılar içindir.
 • Hata ayıklama modu : Gelişmiş kullanıcılar için Windows'u gelişmiş sorun giderme modunda başlatır.
 • Sistem hatasında otomatik yeniden başlatmayı devre dışı bırakma :Windows bir hata nedeniyle çalışmazsa, Windows'un otomatik olarak yeniden başlamasını engeller. Yalnızca Windows, Windows'un hata verdiği, yeniden başlatmayı denediği ve sürekli hata verdiği bir döngüde takılırsa bu seçeneği belirleyin.
 • Sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakmak : Yanlış imzalar içeren sürücülerin yüklenmesine izin verir.
 • Windows'u olağan şekilde başlatma : Windows'u olağan modunda başlatır.Okumaya devam...

Sistem Aracları 4745024599862197778

Yorumlar

Arşiv

Twitter

item